تماس با ما

دعای ما این بوده است که مطالب ارائه شده در این تارنما شما را به عیسی مسیح نزدیکتر کرده باشد. خرسند خواهیم شد اگر با ما تماس بگیرید. صمیمانه مایل هستیم شهادات شما را بشنویم، نظرات شما را مورد بررسی قرار دهیم، و تا آنجا که برای ما مقدور باشد به سؤالات شما جواب بدهیم.

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

By Mail:

FACT Ministries
P.O. Box 53507
San Jose, CA 95153

By Phone:

(408) 601-0621