کشیش آلبرت و سابرینا اصلان

کشیش آلبرت و همسرشان سابرینا هر دو در خانواده ای آشوری مسیحی چشم به جهان گشوده اند. در سالهای نوجوانی بود که خدا قلب هر دو را باز کرد تا نجات در مسیح را تجربه کرده و تولد تازه شوند. دیری نپائید که هر دو خود را در حال تعلیم دادن در گروه های کلیسائی یافتند. فرصتهای ارزنده ای که شبانی کلیسای انجیلی مشایخی آشوری تهران برای آنان فراهم نمود نقش مهمی در شکل گیری شخصیت و خدمت آیندۀ هر دو شد.

آنان هر دو در مدرسۀ الهیات کلیسای انجیلی ایران تحت آموزش استادان عالیرتبه ای چون کشیش طاطه ووس میکائلیان (یکی از شهدای کلیسای ایران به سال 1994) دل به مطالعه و بررسی عمیق کلام خدا سپردند. در این مقطع زمانی بود که هر دو بر اهمیت والا و نقش حیاتی کتاب مقدس در نجات گناهکاران و رشد صحیح ایمانداران واقف شدند.

در سال 1996 آلبرت و سابرینا وارد عهد ازدواج شدند و پس از چندی در کشور آمریکا اقامت گزیدند. آلبرت در سال 1997 به مقام کشیشی دستگذاری شد و به مدت 17 سال مشغول شبانی در کلیساهای آشوری زبان بوده است.

عشق و علاقه ای که خداوند در قلب آنها نسبت به کلیسای نوپا و در حال رشد فارسی زبان در اقصا نقاط جهان قرار داده بود غیر قابل انکار بود. بر هر دو کاملاً مبرهن بود که نمیتوانند احتیاج این کلیسای نوپای جهانی به تعلیم صحیح کتاب مقدسی را نادیده انگارند. از طریق تفحص کلام، دعا، و مشورت، هر دو، به عنوان یک جسد، درک کردند که روح القدس آنان را به خدمت انجیل در قالبی جدید هدایت می نمایند.

امید است تا مؤسسه آموزش راستی معرف خدمت آنان در ملکوت خداوند عیسی باشد.